Integritetspolicy

1. Dataskydd i en blick

Allmänna anvisningar

Följande anvisningar ger en enkel överblick över vad som händer med dina personliga uppgifter när du besöker denna webbplats. Personrelaterade uppgifter är alla uppgifter med vilka ni kan identifieras personligen. Utförlig information om dataskydd finns i vår under denna text uppförda dataskyddsbeskrivning.

Dataförteckning på denna webbplats

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?

Databehandlingen på denna webbplats sker genom den webbaserade betjänaren. Dessen Kontaktdaten kann Sie dem Abschnitt "Hinweis zur Verantwortlichen Stelle" in dieser Datenschutzerklärung entnehmen.

Hur får vi tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter kommer att vara mycket viktiga för att du ska kunna dela ut dem till oss. Hierbei kann es sich z. B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben.

Andra uppgifter kommer att registreras automatiskt eller efter din vilja vid besök på webbplatsen genom våra IT-system. Det är framför allt tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, verksamhetssystem eller tid för sidouppdrag). Registreringen av dessa uppgifter sker automatiskt, när du besöker denna webbplats.

Hur använder vi dina uppgifter?

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfri Bereitstellung der Website zu gewährleisten. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har alltid rätt att få en oavvislig information om ursprung, mottagare och syfte med dina personliga uppgifter. Du har också rätt att begära att dessa uppgifter ska granskas eller lösas. Om ni har en viljeinriktning för databehandling, kan ni alltid återkalla denna viljeinriktning för framtiden. Dessutom har ni rätt att under vissa omständigheter begära inskränkning av behandlingen av era personliga uppgifter. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

För ytterligare frågor om Datenschutz kan du vända dig till oss.

Analysverktyg och verktyg för tredjepartsföretag

Vid besök på denna webbplats kan din surf-hållning bli statistiskt utvärderad. Detta sker framför allt med s.k. analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram hittar du i följande dokumentation.

2. Värdskap

Vi erbjuder innehåll på vår webbplats till följande leverantörer:

Externes Hosting

Denna webbplats har en extern värd. Personrelaterade uppgifter som registreras på denna webbplats kommer att lagras på värdföretagets eller hosterns server. Här kan man bland annat använda sig av IP-adresser, kontaktfrågor, metadata och kommunikationsdata, kontraktsdata, kontaktdata, namn, webbplatsbeteckningar och andra data som genereras över en webbplats.

Det externa webbhotellet är avsett att användas för att uppfylla avtalen med våra potentiella och befintliga kunder (artikel 6.1 b i DSGVO) och för att säkerställa en säker, snabb och effektiv tillhandahållande av våra online-erbjudanden genom en professionell leverantör (artikel 6.1 f i DSGVO). Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Unser(e) Hoster wird bzw. werden Ihre Daten endast i den mån det är nödvändigt för att uppfylla sina skyldigheter och våra anvisningar i förhållande till dessa uppgifter ska kunna följas.

Vi har följande(n) Hoster ein:

DigitalOcean, LLC
101 Avenue of the Americas,
New York, NY 10013

Uppdragsbearbetning

Vi har ett avtal om uppdragsverksamhet (AVV) för användning av den ovan nämnda tjänsten. Här handlar det om ett dataskyddsrättsligt förhandsbesked som garanterar att personrelaterade uppgifter från våra webbplatsinnehavare endast bearbetas enligt våra anvisningar och i enlighet med DSGVO.

3. Allmänna anvisningar och information om skyldigheter

Datenschutz

Operatörerna på dessa sidor tar mycket allvarligt på skyddet av dina personliga uppgifter. Vi behandlar dina personliga uppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddspolicy.

Om du använder denna webbplats, kommer olika personrelaterade uppgifter att tas fram. Personrelaterade uppgifter är uppgifter med vilka du kan identifieras personligen. Die vorliegende Erklärung förklarar vilka uppgifter vi använder och hur vi använder dem. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.

Vi vill att dataöverföringen på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) ska vara skyddad mot säkerhetsluckor. Ett mindre skydd av uppgifterna för tredje person är inte möjligt.

Information om den ansvariga platsen

Den ansvariga platsen för databehandling på denna webbplats är:

portixolholidays.com
ett företagsområde av Predator SLU
c/ Vicari Joaquin Fuster, 31
07006 Palma

Telefon: +34518888888
E-post: info@predatorsl.com

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personrelaterade Daten (z. B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.

Speicherdauer

Om det i denna Datenschutzerklärung inte nämns någon särskild Speicherdauer, ska dina personliga uppgifter förbli hos oss, till dess att ändamålet för databehandling upphör. Om ni gör en berättigad Löschersuchen eller en viljeinriktning för databehandling, kommer era uppgifter att raderas, om vi inte har några andra rättligt tillåtna skäl för att spara era personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga upphandlingsfrister); i det sista fallet sker löshanteringen efter det att dessa skäl har fallit bort.

Allmänna råd om de rättsliga grunderna för databehandling på denna webbplats

Om du vill att vi ska behandla dina personuppgifter på grundval av Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO, sofern besondere Datenkategorien nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO verarbeitet werden. Im Falle einer ausdrücklichen Einwilligung in die Übertragung persoonlijkbezogener Daten in Drittstaaten erfolgt die Datenverarbeitung außerdem auf Grundlage von Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sofern Sie in die Speicherung von Cookies oder in den Zugriff auf Informationen in Ihr Endgerät (z. B. via Device-Fingerprinting) eingewilligt haben, erfolgt die Datenverarbeitung wiederum auf Grundlage von § 25 Abs. 1 TTDSG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Om det är nödvändigt att använda dina uppgifter för att uppfylla eller genomföra avtalsenliga åtgärder, bearbetar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1493/1999. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Des Weiteren verarbeiten wir Ihre Daten, sofern diese zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich sind auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Die Datenverarbeitung kann ferner auf Grundlage unseres berättigade intresset enligt Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Über die jeweils im Einzelfall einschlägigen Rechtsgrundlagen wird in den folgenden Absätzen dieser Datenschutzerklärung informeras.

Information om dataöverföring i USA och andra tredje länder

Wir verwenden unter anderem Tools von Unternehmen mit Sitz in den USA oder sonstigen datenschutzrechtligt nicht sicheren Drittstaaten. Om dessa verktyg är aktiva, kan dina personrelaterade uppgifter överföras och bearbetas i dessa tredje länder. Wir weisen darauf hin, dass in diesen Länder kein mit der EU vergleichbares Datenschutzniveau garantiert werden kann. Exempelvis är amerikanska företag skyldiga att lämna ut personrelaterade uppgifter till säkerhetsmyndigheter, utan att ni som företagare kan gå in på detta utan att det är möjligt att gå in på det. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass US-Behörden (z. B. Geheimdienste) Ihre auf US-Servern befindlichen Daten zu Überwachungszwecken verarbeiten, auswerten und dauerhaft speichern. Wir haben auf diese Verarbeitungstätigkeiten keinen Einfluss.

Återkallande av din samtycke till databehandling

Många dataöverföringsåtgärder är endast möjliga med din uttryckliga samtycke. Du kan en redan delad överenskommelse alltid återkalla den. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Art. 21 DSGVO)

OM DATENBEHANDLING PÅ GRUNDLAGE AV ART. 6 ABS. 1 LIT. E ODER F DSGVO ERFOLGT, HABEN SIE JEDERZEIT DAS RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIE VERARBEITUNG IHRER PERSONRELATERADE DATEN WIDERSPRUCH EINZULEGEN; DIES GILT AUCH FÜR EIN AUF DIESE BESTIMMUNGEN BESTIMMUNGEN GESTÜTZTES PROFILING. DIE JEWEILIGE RECHTSGRUNDLAGE, AUF DENEN EINE VERARBEITUNG BERUHT, ENTNEHMEN SIE DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG. WENN SIE WIDERSPRUCH EINLEGEN, WERDEN WERDEN WIR IHRE BETROFFENEN PERSONBEZOGENEN DATEN NICHT MEHR VERARBEITEN, ES SEI DENN, WIR KÖNNEN ZWINGENDE SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN, DIE IHRE INTERESSEN, RECHTE UND FREIHEITEN ÜBERWIEGEN ODER DIE VERARBEITUNG DIENT DER GELTENDMACHUNG, AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 1 DSGVO).

WERDEN IHRE PERSONBEZOGENEN DATEN VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, SO HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EINZULEGEN; DIES GILT AUCH FÜR DAS PROFILING, SOWEIT ES MIT SOLCHER DIREKTWERBUNG IN VERBINDUNG STEHT. WENN SIE WIDERSPRECHEN, WERDEN IHRE PERSONBEZOGENEN DATEN ANSCHLIESSEND NICHT MEHR ZUM ZWECKE DER DIREKTWERBUNG VERWENDET (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 2 DSGVO).

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde

Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe.

Rätt om datöverförbarhet

Du har rätt att låta data som vi på grundval av din vilja eller i enlighet med ett avtal automatiskt bearbetar, för dig eller en av dina kollegor i ett gängigt, maskinlösligt format, bli uthändiga. Om du vill ha en direkt överföring av data till en annan ansvarig, sker detta endast om det är tekniskt möjligt.

Utkomst, Löschung och Berichtigning

Du har inom ramen för de gällande bestämmelserna alltid rätt till obefintlig utlämning av dina personrelaterade uppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt eventuellt rätt till utlämning eller lösning av dessa uppgifter. För ytterligare frågor om personrelaterade uppgifter kan ni vända er till oss.

Rätt om begränsning av bearbetning

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personliga uppgifter. Du kan vända dig till oss. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht in folgenden Fällen:

  • Om du vill att dina personliga uppgifter ska vara korrekta, behöver vi i regel tid för att kunna kontrollera dem. För den tid som prövningen varar har du rätt att begära inskränkningar i behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om bearbetningen av dina personrelaterade uppgifter inte är korrekt utförd kan du begära en begränsning av bearbetningen av uppgifterna i stället för att lösa dem.
  • Om vi inte behöver dina personrelaterade uppgifter, men du dock behöver dem för att använda dem, har du rätt att begära att behandlingen av dina personrelaterade uppgifter begränsas i stället för att du löser dem.
  • Om du vill ha en breddning enligt Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine Abwägung zwischen Ihren und unseren Interessen vorgenommen werden. Solange noch nicht feststeht, wessen Interessen überwiegen, haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personrelaterade Daten zu verlangen.

Om ni har inskränkt behandling av era personrelaterade uppgifter, får dessa uppgifter - från deras lagring - endast behandlas med ert samtycke eller för att skydda rättigheter, utöva eller försvara rättigheter eller för att skydda andra fysiska eller juridiska personer eller på grund av en viktig allmän angelägenhet i Europeiska unionen eller ett medlemsland.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung

Denna sida använder en SSL- eller TLS-skiftesförbindelse för att skydda överföring av konfidentiella innehåll, som till exempel beställningar eller frågor som du skickar till oss som sidansvarig. En skiftande anslutning innebär att webbläsarens adressbild från "http://" till "https://" ändras och att en slot-symbol visas i webbläsarens adressbild.

Om SSL- respektive TLS-Verschlüsselung är aktiverad kan de uppgifter som du skickar till oss inte vara skyddade av tredje part.

Förnyad betalningsförändring på denna webbplats

Om du efter avslutandet av ett kostnadsdrivande avtal har en skyldighet att skicka dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer vid inbetalning) till oss, kommer dessa uppgifter att användas för betalningsuppräkning.

Betalningsöverföringen av vanliga betalningsmedel (Visa/MasterCard, Lastschriftverfahren) sker uteslutande via en krypterad SSL- respektive TLS-förbindelse. En ojämnt ansluten anslutning innebär att webbläsarens adressbild från "http://" till "https://" ändras och att en slot-symbol visas i webbläsarens adressbild.

Vid verschlüsselter Kommunikation kann Ihre betalningsdata, som Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Widerspruch gegen Werbe-E-Mails

Användning av kontaktdata som inte uttryckligen är nödvändiga för att skicka reklam och informationsmaterial kommer att vara förbjudet. Operatörerna på sidorna behåller uttryckligen juridiska åtgärder i händelse av ovidkommande sändning av reklaminformationer, t.ex. genom skräppost, för sig själva.

4. Dataförteckning på denna webbplats

Cookies

Våra webbsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små datapaket och riktar på din slutenhet ingen skada. De är antingen för en viss tid (Session-Cookies) eller för en viss tid (permanenta cookies) på din slutenhet sparade. Session-Cookies werden nach Ende Ihres Besök automatiskt raderade. Permanenta cookies förblir sparade på din slutenhet, tills du själv tar bort dem eller en automatisk ändring av din webbläsare genomförs.

Delvis kan även cookies från tredjepartsföretag på din slutenhet sparas, om du går in på vår sida (tredjepartscookies). Dessa möjliggör för oss eller för er att använda särskilda tjänster från tredjepartsföretag (t.ex. cookies för utveckling av betalningstjänster).

Cookies har olika funktioner. Zahlreiche Cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen utan dessa inte skulle fungera (t.ex. varufunktion eller visning av videor). Andra Cookies dienen dazu, das Nutzerverhalten auszuwerten oder Werbung anzuzeigen.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra elektroniska kommunikationsåtgärder, för att tillhandahålla bättre, av er önskade funktioner (t.ex. för varufunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för mätning av webbplatsen) (nödvändiga cookies), måste tas bort på grundval av Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert, sofern keine andere Rechtsgrundlage angegeben wird. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von notwendigen Cookies zur tekniskt felfria und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Sofern eine Einwilligung zur Speicherung von Cookies und vergleichbaren Wiedererkennungstechnologien abfragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage dieser Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG); die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Du kan låta din webbläsare ställa in den så att du kan informera om inställningen av cookies och tillåta att cookies endast används i enstaka fall, att du aktiverar antagandet av cookies för vissa fall eller generellt sett utesluter dem samt att du aktiverar det automatiska lösandet av cookies vid avslutandet av webbläsaren. Vid avaktivering av cookies kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Om cookies från tredje företag eller för analysändamål används, kommer vi att informera dig om detta inom ramen för denna integritet och eventuellt fråga dig om en överenskommelse.

Real Cookie Banner

Vår webbplats använder sig av samtyckesteknik från Real Cookie Banner, för att din vilja att lagra cookies på ditt slutanvändare eller använda andra tekniker ska kunna uppfyllas och denna dataskyddsform ska kunna dokumenteras. Anbieter dieser Technologie ist devowl.io GmbH, Tannet 12, 94539 Grafling (i följande "Real Cookie Banner").

Real Cookie Banner är lokalt på våra servrar installerad, så att ingen koppling till servrarna hos Anbieters av Real Cookie Banner upprättas. Real Cookie Banner sparar en cookie i din webbläsare, så att du kan hantera de delade inställningarna och deras återkallande. Die so erfassten Daten werden gespeichert, bis Sie uns zur Löschung auffordern, den Real Cookie Banner-Cookie selbst löschen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Zwingende gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.

Användningen av Real Cookie Banner sker för att du ska kunna ta hänsyn till de lagligt föreskrivna inställningarna för användning av cookies. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

Server-Log-filer

Leverantören av sidorna tar fram och sparar automatiskt information i så kallade Server-Log-filer, som din webbläsare automatiskt skickar till oss. Dies sind:

  • Browsertyp och webbläsarversion
  • används som ett driftssystem.
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn för den behörighetsgivande rechnern
  • Tid för serverfrågan
  • IP-adress

En sammanslagning av dessa uppgifter med andra datakällor är inte tillåten.

Registreringen av dessa uppgifter sker på grundval av Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri beskrivning och optimering av sin webbplats - här måste serverloggfiler registreras.

Kontaktformular

Om du låter oss skicka dina frågor via en kontaktformulär, kommer dina uppgifter i kontaktformuläret att vara sparade, inklusive kontaktuppgifter från dig som är antecknade där, för att bearbeta din fråga och för att ta hänsyn till anslutningsfrågor hos oss. Dessa uppgifter ger vi inte utan din medverkan vidare.

Bearbetningen av dessa uppgifter sker på grundval av Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. I alla övriga fall är behandlingen av våra berättigade intressen i fråga om effektiv bearbetning av våra riktade frågor (artikel 6.1 f i DSGVO) eller i fråga om er samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO), om detta har blivit avbrutet; samtycket är alltid giltigt.

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten bevarar vi, om ni inte begär att vi ska lösa dem, om ni inte vill att vi ska återkalla er önskan om lagring eller om inte ändamålet för datalagring uppfylls (t.ex. efter en avslutad bearbetning av er begäran). Zwingende gesetzliche Bestimmungen - insbesondere Aufbewahrungsfristen - bleiben unberührt.

Förfrågningar per e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller telefax kommer din begäran inklusive alla personliga uppgifter (namn, begäran) som rör bearbetning av din ansökan hos oss att sparas och bearbetas. Dessa uppgifter lämnas inte vidare utan din medverkan.

Bearbetningen av dessa uppgifter sker på grundval av Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. I alla övriga fall är behandlingen av våra berättigade intressen i fråga om effektiv bearbetning av våra riktade frågor (artikel 6.1 f i DSGVO) eller i fråga om er samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO), om detta har blivit avbrutet; samtycket är alltid giltigt.

Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen übersandten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende gesetzliche Bestimmungen - insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen - bleiben unberührt.

Registrering på denna webbplats

Du kan registrera dig på denna webbplats för att kunna använda ytterligare funktioner på sidan. Die dazu eingegebenen Daten verwenden wir nur zum Zwecke der Nutzung des jeweiligen Angebotes oder Dienstes, für das Sie sich geschahrdt haben. Die bei der Registrierung abgefragten Pflichtangaben müssen vollständig angegeben werden. I andra fall kommer vi att kunna erbjuda registreringen.

För viktiga ändringar, t.ex. i fråga om utbudet eller tekniska ändringar, använder vi den vid registreringen angreppsatta e-postadressen för att informera dig om detta.

Bearbetningen av de uppgifter som ingår i registreringen sker i syfte att genomföra det genom registreringen motiverade användningsförhållandet och eventuellt för att ta emot ytterligare avtal (artikel 6.1 b i DSGVO).

De vid registreringen uppgiftslämnande uppgifterna sparas av oss, så länge du är registrerad på denna webbplats och därefter raderad. Lagliga Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

Kommentarfunktion på denna webbplats

För Kommentarfunktionen på denna sida kommer det att finnas uppgifter om tidpunkten för utarbetandet av kommentaren och, om du inte är anonym, det av dig valda användarnamnet som har registrerats.

Lagring av IP-adressen

Vår kommentarfunktion anger de IP-adresser som användarna har för att skriva kommentarer. Eftersom vi inte godkänner kommentarer på denna webbplats före fri konkurrens, behöver vi använda dessa uppgifter för att i händelse av rättsöverträdelser, såsom förtal eller propaganda, kunna gå vidare mot den som lämnar synpunkterna.

Abonnering av kommentarer

Som användare av sidan kan du skriva kommentarer efter en anmälan. Du får ett e-postmeddelande för att kontrollera om du är innehavare av den angivna e-postadressen. Du kan alltid använda denna funktion via en länk i informationsmeddelandet för att avbeställa den. De uppgifter som anges i samband med abonnemanget av kommentarer kommer i detta fall att raderas; om ni har dessa uppgifter för andra ändamål och på annan plats (t.ex. nyhetsbrev) till oss, så kommer dessa uppgifter dock att vara kvar hos oss.

Speicherdauer der Kommentare

Kommentarerna och de därmed sammanlänkade uppgifterna ska sparas och återges på denna webbplats, om inte det kommenterade innehållet är helt och hållet raderat eller om kommentarerna inte är raderade i rättlig mening (t.ex. om det rör sig om bjudande kommentarer).

Rättsgrundlage

Lagringen av kommentarer sker på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO). Sie können eine von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

5. Sociala medier

Sociala medier med Shariff

På denna webbplats används element från sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

De sociala medierna kan du i regel använda utifrån respektive sociala medier-logotyper. För att säkerställa dataskyddet på denna webbplats använder vi dessa element endast tillsammans med den så kallade "Shariff"-lösningen. Denna tillämpning förhindrar att de på denna webbplats integrerade sociala medier-elementen dina personliga uppgifter redan vid den första insatsen på sidan till den respektive leverantören överförs.

Först när du aktiverar det aktuella sociala medieelementet genom att klicka på den tillhörande kontaktytan, kommer en direkt anslutning till leverantörens server att skapas (en överenskommelse). När du aktiverar det sociala medieelementet får den berörda leverantören information om att du med din IP-adress har besökt denna webbplats. Om du samtidigt är inloggad på ditt respektive sociala mediekonto (t.ex. Facebook), kan den berörda leverantören godkänna besöket på denna webbplats på ditt användarkonto.

Aktiveringen av insticksprogrammen innebär att du får en viss vilja i enlighet med Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO och § 25 Abs. 1 TTDSG dar. Denna överenskommelse kan ni alltid använda för att ändra på den framtida utvecklingen.

Dienstens användning sker för att man ska kunna ta hänsyn till de lagligt föreskrivna insatserna för användning av bättre teknik. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

6. Analysverktyg och reklam

Matomo

Denna webbplats använder Webanalysedienst Matomo med öppen källkod.

Med hjälp av Matomo har vi möjlighet att samla in och analysera data om användningen av vår webbplats genom webbplatsbesökare. Hierdurch können wir bl.a. herausfinden, wann welche Seitenaufrufe getätigt wurden und aus welcher Region sie kommen. Dessutom får vi olika logguppgifter (t.ex. IP-adress, hänvisare, använda webbläsare och operativsystem) och kan meddela om våra webbplatsbesökare genomför vissa åtgärder (t.ex. klick, köp och liknande).

Användningen av detta analysverktyg sker på grundval av Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seinen Werbung zu optimieren. Om en motsvarande viljeinriktning har frågats ut, sker behandlingen uteslutande på grundval av Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

IP-Anonymisering

Vid analysen med Matomo sätter vi IP-Anonymisering på plats. Hierbei wird Ihre IP-Adresse vor der Analyse gekürzt, sodass Sie Sie Ihnen nicht mehr eindeutig zuordenbar ist.

Hosting

Vi har Matomo hos följande tredjepartsleverantör:

InnoCraft, 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Nya Zeeland

Uppdragsbearbetning

Vi har ett avtal om uppdragsverksamhet (AVV) för användning av den ovan nämnda tjänsten. Här handlar det om ett dataskyddsrättsligt förhandsbesked som garanterar att personrelaterade uppgifter från våra webbplatsinnehavare endast bearbetas enligt våra anvisningar och i enlighet med DSGVO.

7. Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Om du vill ha ett nyhetsbrev på webbplatsen, behöver vi från dig en e-postadress samt information, som ger oss en bekräftelse på att du är innehavare av den angivna e-postadressen och att du är införstådd med mottagandet av nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter kommer inte och endast på frivillig basis att tas fram. För utveckling av nyhetsbrevet använder vi nyhetsbrevstjänster som beskrivs nedan.

ActiveCampaign

Denna webbplats använder ActiveCampaign för att skicka nyhetsbrev. Anbieter ist die ActiveCampaign, Inc., 1 N Dearborn, 5th Floor Chicago, Illinois 60602, USA.

ActiveCampaign är en tjänst som bland annat organiserar och analyserar sändningar av nyhetsbrev. De av er för att ta del av nyhetsbrevsutskick inlagda uppgifterna kommer att lagras på ActiveCampaigns servrar i USA.

Dataanalys genom ActiveCampaign

Med hjälp av ActiveCampaign är det möjligt för oss att analysera våra nyhetsbrevskampanjer. På så sätt kan vi t.ex. se om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som eventuellt har blivit anklickade. På detta sätt kan vi bl.a. fastställa vilka länkar som särskilt ofta har blivit anknycklade.

Dessutom kan vi se om vissa tidigare definierade åtgärder har genomförts efter öppnandet/anknytningen (konverteringsgrad). Wir können so z. B. erkennen, ob Sie nach dem Anklicken des Newsletters einen Kauf getätigt haben.

ActiveCampaign gör det möjligt för oss att även dela upp nyhetsbrevsdeltagare i olika kategorier ("clustern"). Dabei lassen sich die Newsletterempfänger z. B. nach Alter, Geschlecht oder Wohnort unterteilen. Auf diese Weise lassen sich die Newsletter besser an die jeweiligen Zielgruppen anpassa. Om ni inte vill ha någon analys från ActiveCampaign måste ni avbeställa nyhetsbrevet. Hierfür stellen wir in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Verfügung.

Utförlig information om funktionerna i ActiveCampaign hittar du på följande länk: https://www.activecampaign.com/email-marketing.

Du hittar en beskrivning av ActiveCampaigns webbplats på följande adress: https://www.activecampaign.com/privacy-policy.

Rättsgrundlage

Databehandlingen sker på grundval av din samtycke (artikel 6.1 a DSGVO). Du kan ändra denna överenskommelse i alla lägen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Dataöverföringen i USA kommer att baseras på EUkommissionens standardfördragsklausuler. Mer information finns här: https://www.activecampaign.com/legal/scc och https://www.activecampaign.com/de/legal/gdpr-updates/privacy-shield.

Speicherdauer

De av er bakomliggande uppgifterna i samband med nyhetsbrevsutskicket till oss kommer att vara sparade från oss till er avstängning från nyhetsbrevet hos oss eller hos nyhetsbrevets tjänsteleverantör och raderas efter avstängningen av nyhetsbrevet från nyhetsbrevsfördelningslistan. Uppgifter som har registrerats i andra sammanhang hos oss är inte tillåtna.

Efter din avstängning från Newsletterverteilerlisten kommer din e-postadress eventuellt att registreras i en svart lista hos oss respektive hos Newsletterdienste-leverantören, om detta är nödvändigt för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och inte tillsammans med andra uppgifter. Dies dient sowohl Ihrem Interesse sowie auch unserem Interesse an der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben beim Versand von Newslettern (berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die Speicherung in der Blacklist ist zeitlich nicht befristet. Sie können der Speicherung widersprechen, sofern Ihre Interessen unser berechtigtes Interesse überwiegen.

Uppdragsbearbetning

Vi har ett avtal om uppdragsverksamhet (AVV) för användning av den ovan nämnda tjänsten. Här handlar det om ett dataskyddsrättsligt förhandsbesked som garanterar att personrelaterade uppgifter från våra webbplatsinnehavare endast bearbetas enligt våra anvisningar och i enlighet med DSGVO.

8. Insticksprogram och verktyg

Google Fonts (lokales Hosting)

Denna sida använder sig av Google Fonts för att skapa en enhetlig beskrivning av skrifttyper, som är så kallade Google Fonts, som Google tillhandahåller. Google Fonts är lokalt installerade. En koppling till Googles servrar är inte möjlig.

Ytterligare information om Google Fonts hittar du på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles dataskrivning: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (nedan "reCAPTCHA") på denna webbplats. Anbudsgivaren är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med reCAPTCHA ska det kontrolleras om dataöverföringen på denna webbplats (t.ex. i ett formulär) sker genom en människa eller genom ett automatiserat program. Hierzu analysert reCAPTCHA das Verhalten des Websitebesuchers anhand verschiedener Merkmale. Denna analys börjar automatiskt, sobald der Websitebesucher die Website betritt. Zur Analyse wertet reCAPTCHA verschiedene Informationen aus (z. B. IP-Adresse, Verweildauer des Websitebesuchers auf der Website oder vom Nutzer getätigte Mausbewegungen). Die bei der Analyse erfassten Daten werden an Google weitergeleitet.

De reCAPTCHA-analyser som görs är helt och hållet i bakgrunden. Webbsidebesökare kommer inte att vara uppmärksammade på att en analys har genomförts.

Lagringen och analysen av uppgifterna sker på grundval av artikel Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse daran, seine Webangebote vor missbräuchlicher automatisierter Ausspähung und vor SPAM zu schützen. Om en motsvarande viljeinriktning har frågats ut, sker behandlingen uteslutande på grundval av Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.

Ytterligare information om Google reCAPTCHA hittar du på följande länkar: https: //policies.google.com/privacy?hl=de och https://policies.google.com/terms?hl=de.

9. e-handel och betalningsleverantörer

Bearbetning av kund- och avtalsdata

Vi tar fram, bearbetar och utnyttjar personrelaterade kund- och avtalsdata för att skapa, utforma och ändra våra avtalsförhållanden. Personrelaterade uppgifter om inmutning av denna webbplats (Nutzungsdaten) ska endast tas fram, bearbetas och användas av oss, såvida detta är nödvändigt, för att användaren ska kunna möjliggöra eller förhindra inmutning av tjänsten. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Die erhobenen Kundendaten werden nach Abschluss des Auftrags oder Beendigung der Geschäftsbeziehung und Ablauf der ggf. befintliga gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

Dataöverföring vid avtalsskrivning för tjänster och digitala innehåll

Wir übermitteln personrelaterade uppgifter till tredje part endast då, om detta är nödvändigt i samband med avtalsutvecklingen, till exempel till ett kreditinstitut som har fått en betalningsuppdrag.

En fortsatt överföring av uppgifter sker inte eller endast därefter, om du har fått en uttrycklig bekräftelse på att överföringen är tillåten. En vidareförmedling av dina uppgifter till en tredje part utan uttrycklig viljeinriktning, till exempel för att ta bort reklamen, sker inte.

Grundläggande för databehandling är Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

Betalningsavgifter

Vi binder betalningsjänster från tredjelandsföretag på vår webbplats. När ni gör ett köp hos oss kommer era betalningsuppgifter (namn, betalningssumma, kontobindning, kreditkortsnummer) från betalningsleverantören till förmån för betalningsutvecklingen att bearbetas. Für diese Transaktionen gelten die jeweiligen Vertrags- und Datenschutzbestimmungen der respektive Anbieter. Der Einsatz der Zahlungsdienstleister erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragsutveckling) sowie im Interesse eines möglichst reibungslösa, komfortablen und sicheren Zahlungsvorgangs (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Soweit für bestimmte Handlungen Ihre Einwilligung abgefragt wird, ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung; Einwilligungen sind jederzeit für die Zukunft widerrufbar.

Följande betalningsmottagare/betalningsmottagare ställer in oss på denna webbplats:

Ränder

Anbieter für Kunden inom EU är Stripe Payments Europe, Ltd.,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "Stripe").

Dataöverföringen i USA kommer att baseras på EUkommissionens standardfördragsklausuler. Mer information finns här: https://stripe.com/de/privacy och https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Du kan läsa mer information om detta på följande länk i Stripes dataskydd: https://stripe.com/de/privacy.

GDPR Cookie Consent med Real Cookie Banner